Politica de calitate
MDE CONVERTING

Calitatea, Productivitatea, Infractructura și Cultura Organizațională sunt factorii strategici asupra cărora ne concentrăm pentru îndeplinirea misiunii de a lamina, debita și prelucra benzi adezive, spume și folii adezive care să satisfacă cerințele clienților prin:

➢ Îmbunătățirea permanentă a competitivității produselor noastre (identificarea permanentă de clienți și produse noi, reducerea până la eliminare a produselor neconforme, dezvoltare și inovare).
➢ Prevenirea accidentărilor și îmbolnăvirilor profesionale.
➢ Asigurarea mediului propice dezvoltării afacerii prin identificarea și tratarea riscurilor și oportunităților.
➢ Respectarea normelor legale și a cerințelor standardelor de calitate;
➢ Imbunataţirea continuă a calității produselor și proceselor;
➢ Implicarea tuturor salariaților în realizarea obiectivelor organizaţiei;
➢ Dezvoltarea profesională continuă și susținută a salariaților;
➢ Prevenirea poluării mediului;
➢ Investiții permanente în infrastructură nouă și performantă.

În calitate de director general al MDE CONVERTING îmi declar angajamentul pentru continua îmbunatățire a Sistemului de Management, bazat pe standardele SR EN ISO 9001, IATF 16949 și SR EN ISO 14001.

ISO 9001
ISO 9001
ISO 14001
ISO 14001

Contactati-ne